آموزش پنل حسابداری - ویرایش سند

شنبه 9 آذر 1398

نرم افزار تور آی سفر یک نرم افزار تحت وب برای آژانس‌های مسافرتی است. این نرم افزار شامل ماژول‌های حسابداری است که در قالب یک پنل ساده حسابداری پیاده گردیده اند.

ویرایش سند حسابداری

پنل حسابداریگزارش‌های حسابداریروزنامه

آموزش نرم افزار حسابداری

در روزنامه، روی شماره سند مورد نظر کلیک کنید:

آموزش نرم افزار حسابداری

صفحه ویرایش سند باز می‌شود:

آموزش نرم افزار حسابداری

برای تغییر مقادیر، روی مقدار مورد نظر کلیک کنید و آن را تغییر دهید. به محض تغییر مقدار، آن مقدار ثبت خواهد شد.

همچنین می‌توانید طرف حساب جدید به سند اضافه کنید.

برای حذف طرف حساب دو مقدار بدهکار و بستانکار آن را به صفر تغییر دهید.

درس قبلی: راه اندازی

آموزش پنل حسابداری
Copyright © 2018-2019 iSafar Software