نرم افزارهای تحت وب

طراحی سایت آژانس مسافرتی به صورت تخصصی با برند نرم افزار تور آی سفر
قیمت:  3,500,000  تومان
سامانه  مدیریت آژانس مسافرتی آی سفر

نرم افزار تور آی سفر

طراحی سایت هتل به صورت تخصصی با برند نرم افزار هتل آی سفر
قیمت:  3,000,000  تومان
نرم افزار هتل آی سفر

نرم افزار هتل آی سفر

نوع اشتراکقیمت
اشتراک یک ماههرایگان
چاپ 40 بلیترایگان
اشتراک شش ماهه25,000 تومان
اشتراک یک ساله50,000 تومان
چاپ 500 بلیت25,000 تومان
چاپ 1000 بلیت50,000 تومان

ابزار تیکت ساز آی سفر


Copyright © 2018-2019 iSafar Software