نرم افزارهای تحت وب

نرم افزار تورزبان: PHP, HTML, CSS
فریم ورک: Bootstrap, jQuery
دیتابیس: MySQL
سامانه  مدیریت آژانس مسافرتی آی سفر

نرم افزار تور آی سفر

نرم افزار مدیریت اقامتگاهزبان: PHP, HTML, CSS
فریم ورک: Bootstrap, jQuery
دیتابیس: MySQL
نرم افزار مدیریت اقامتگاه آی سفر

نرم افزار مدیریت اقامتگاه

نرم افزار حسابداریزبان: PHP, HTML, CSS
فریم ورک: Bootstrap, jQuery
دیتابیس: MySQL
پنل حسابداری

پنل حسابداری

سامانه مدیریت همایشزبان: ASP.NET Core, C#, HTML, CSS
فریم ورک: Bootstrap
دیتابیس: Sql Server
سامانه مدیریت همایش

سامانه مدیریت همایش

سامانه مدیریت نشریهزبان: ASP.NET Core, C#, HTML, CSS
فریم ورک: Bootstrap
دیتابیس: Sql Server
سامانه مدیریت نشریه

سامانه مدیریت نشریه

شبکه اجتماعی بهار 20زبان: ASP.NET Core, C#, HTML, CSS
فریم ورک: Blazor, Bootstrap
دیتابیس: Sql Server
شبکه اجتماعی بهار 20

شبکه اجتماعی بهار 20

سایت های طراحی شده

برخی از وب‌سایت‌هایی که افتخار طراحی آنها را داشته‌ایم
screen_shot
رزرواسیون الیمان | elimanbooking.com
screen_shot
ماهرخ کیش | mahrokhkish.com

Copyright © 2018-2019 iSafar Software