گزارش‌های حسابداری

شنبه 12 بهمن 1398

نرم افزار تور آی سفر یک نرم افزار تحت وب برای آژانس‌های مسافرتی است. این نرم افزار شامل ماژول‌های حسابداری است که در قالب یک پنل ساده حسابداری پیاده گردیده اند.

در این بخش به گزارش‌های حسابداری در نرم افزار می‌پردازیم.

گزارش‌های حسابداری شامل:

دفتر روزنامه

پنل حسابداریگزارش‌های حسابداریدفتر روزنامه

آموزش نرم افزار حسابداری

دفتر روزنامه به صورت زیر است

آموزش نرم افزار حسابداری

  1. برای دریافت فایل اکسل: روی علامت اکسل بالا سمت چپ کلیک کنید.
  2. برای ویرایش سند: روی شماره آن کلیک کنید. شماره اسناد تایید شده سبز رنگ است.

دریافت و پرداخت

پنل حسابداریگزارش‌های حسابداریدریافت و پرداخت

لیست دریافت و پرداخت ها در یک بازه زمانی قابل مشاهده است

آموزش نرم افزار حسابداری

این صفحه شامل قسمت‌های زیر است:

بدهکاران و بستانکاران

پنل حسابداریگزارش‌های حسابداریبدهکاران و بستانکاران

آموزش نرم افزار حسابداری

برای مشاهده گردش حساب بدهکار و بستانکار مورد نظر روی آن کلیک کنید.

دفتر کل

پنل حسابداریگزارش‌های حسابداریدفتر کل

در این گزارش جمع بدهکاری و جمع بستانکاری حساب های کل قابل مشاهده است.

تراز آزمایشی

پنل حسابداریگزارش‌های حسابداریتراز آزمایشی

آموزش نرم افزار حسابداری

ترازنامه

پنل حسابداریگزارش‌های حسابداریترازنامه

آموزش نرم افزار حسابداری

درس بعدی: ایجاد سند

آموزش پنل حسابداری
Copyright © 2018-2019 iSafar Software