آموزش پنل حسابداری - ایجاد سند

شنبه 9 آذر 1398

نرم افزار تور آی سفر یک نرم افزار تحت وب برای آژانس‌های مسافرتی است. این نرم افزار شامل ماژول‌های حسابداری است که در قالب یک پنل ساده حسابداری پیاده گردیده اند.

ایجاد سند حسابداری

در این بخش به ایجاد سند حسابداری در نرم افزار می‌پردازیم.

از پنل حسابداری روی ثبت سند کلیک کنید.

پنل حسابداریعملیات مالیثبت سند

ایجاد سند حسابداری

در صفحه باز شده باید اطلاعات زیر را وارد کنید:

و در پایان مشخصات تکمیل کنندگان و تایید کنندگان سند حسابداری.

ایجاد سند حسابداری

در صورت نیاز برای ثبت آرتیکل بیشتر، روی آرتیکل بیشتر کلیک کنید

آرتیکل‌هایی که فیلد حساب آن‌ها خالی است، در سند ثبت نمی‌شوند.

پس از تکمیل سند، روی ثبت سند کلیک کنید.

درس بعدی: ویرایش سند

آموزش پنل حسابداری
Copyright © 2018-2019 iSafar Software