آموزش نرم افزار تور - حسابداری تور

سه‌شنبه 14 مرداد 1399

حسابداری آژانس خدمات مسافرتی شامل دو بخش حسابداری بلیط و حسابداری تور است. در این بخش به آموزش حسابداری تور می‌پردازیم.

حسابداری تور

ابتدا پکیج تور را مطابق روش آموزش داده شده در صفحه آموزش ایجاد تور می‌سازیم.

آموزش نرم افزار پکیج تور

بعد از ایجاد پکیج گردشگری در قسمت فروش، قیمت فروش به مسافر را وارد کنید.

آموزش نرم افزار پکیج تور

با ثبت تور، سند حسابداری به صورت زیر ثبت می‌شود .

سند حسابداری

بعد از ثبت، صفحه زیر باز می‌شود. روی ثبت دریافتی کلیک کنید.

آموزش نرم افزار حسابداری تور

مبلغ دریافتی از مسافر را ثبت کنید. با ثبت دریافتی از مشتری، سند حسابداری به صورت زیر ثبت می‌شود.

آموزش نرم افزار حسابداری تور

با ثبت پرداختی به کارگزاران، سند حسابداری به صورت زیر ثبت می‌شود.

آموزش نرم افزار حسابداری سند حسابداری
آموزش نرم افزار حسابداری سند حسابداری
آموزش نرم افزار حسابداری سند حسابداری

دوباره به صفحه تور بازگردید. برای مشاهده حساب تور روی حساب تور کلیک کنید

حساب تور

نرم افزار برای هر تور یک حساب باز می‌کند. وقتی مسافر مبلغی پرداخت می‌کند، بانک یا صندوق بدهکار می‌شود و حساب دریافتی تور بستانکار می‌شودو سپس کانتر تور، خریدهای مربوط به تور را انجام می‌دهد. در این زمان حساب تور بدهکار می‌شود و بانک بستانکار. در این حالت مبلغی به عنوان مانده می‌ماند که همان درآمد تور است. با بستن حساب، درآمد را بستانکار می‌کنیم و حساب تور را بدهکار می‌کنیم. یعنی حساب را صفر می‌کنیم.

آموزش نرم افزار حسابداری سند حسابداری

درس قبلی: ایجاد تور

پیوندهای مرتبط

آکادمی فرانگر - حسابداری آژانس هواپیمایی
Copyright © 2018-2019 iSafar Software