شرایط و قوانین نرم افزار تور آی سفر

نحوه نگهداری اطلاعات شما

اطلاعات

این سامانه اطلاعات را در سرور هاست لینوکس آلمان (نماینده رسمی RIPE NCC) نگهداری می‌کند. این اطلاعات تنها توسط شما قابل دسترسی است. بعضی از این اطلاعات به منظور ارايه خدمات شرکت شما مورد دسترس کاربران قرار می‌گیرد. شرایط نگه‌داری و دسترسی اطلاعات به شرح زیر است.

اطلاعات پرواز

با نام شرکت شما در سامانه نگه‌داری می‌شود.
مدت
60 روز پس از باطل شدن
امکان حذف اطلاعات در هر زمان توسط شما وجود دارد.
دسترسی
کاربران، مشتریان می‌توانند مشاهده کنند.
هدف
مدیریت پروازها توسط شما.
امکان جستجو و رزرو پروازها توسط کاربران.

اطلاعات تور

با نام شرکت شما در سامانه نگه‌داری می‌شود.
مدت
60 روز پس از باطل شدن
امکان حذف اطلاعات در هر زمان توسط شما وجود دارد.
دسترسی
کاربران و مشتریان فقط می‌توانند قسمت های نام تور، تاریخ، مدت،قیمت،مدارک لازم، تلفن تماس را مشاهده کنند.
هدف
مدیریت تورها توسط شما.
امکان جستجو و ثبت نام در تورها توسط کاربران.

اطلاعات بلیت

مشخصات آژانس شما، اطلاعات وارد شده در فیلدهای Airline، From, To , Reference, Reservation Time.
مدت
حذف توسط شما
دسترسی
فقط شما
هدف
امکان ایجاد تاریخچه بلیت‌های چاپ شده

نحوه استفاده کوکی‌ها

ما از کوکی‌ها برای نگهداری اطلاعات ورود به سایت در مرورگر شما استفاده می‌کنیم.

مدت نگهداری:
باطل شدن یا حذف.
هدف:
هدف از نگهداری کوکی‌ها راحتی شما برای ورود به سامانه در طول روز بدون مواجه شدن با صفحه ورود کاربران.
Copyright © 2018-2019 iSafar Software