ژاپن پرسرعت ترین قطار تندرو جهان را آزمایش کرد

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

bullet train

ژاپن آزمایش پرسرعت ترین قطار مسافربری خود را آغاز کرد. این قطار قابلیت رسیدن به سرعت 400 کیلومتر در ساعت را دارد. این قطار ممکن است در سال 2030 راه اندازی شود.

Copyright © 2018-2019 iSafar Software