اتاق‌های هتل
واحد های کانکت

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
دو تخته اکونومی

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
دو تخته اکونومی

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
دو خواب

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
دو خواب

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
ویلای 1

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
4 تخته سینگل

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
2 تخته شمالی

ظرفیت:
امکانات:
واحد های 4 تخت سینگل

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
دو تخته استاندارد

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
یک تخته

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
۲

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
واحد های 3 تخت سینگل

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
واحد های 2 تخت دبل

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
واحد های vip

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
Deluxe Double Room See View

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
ویلایی دو خواب

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
ویلایی دو خواب

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
واحد های اپارتمان

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
یک تخته

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
واحد ۱

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
ویلای 2

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
اتاق دو نفره گرند دلوکس با چشم‌انداز دریا

ظرفیت:
امکانات: king bed
رزرو
یک تخته

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
اتاق چهار تخته

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
Single Room with Land View

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
چهار تخته

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
چهار تخته استاندارد

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
۱

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
سوییت

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
یک تخته

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
واحد های2 تخت سینگل

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
اتاق دوبل دولوکس گوشه با نمای جزئی دریا

ظرفیت:
امکانات: 1 تخت ملکه، 1 مبل تخت خواب شو
رزرو
واحد های 3 تخت

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
واحد های اپارتمان

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
Otagh1

ظرفیت:
امکانات:
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
دو خواب ویلایی

ظرفیت:
امکانات: مبله
رزرو
© 2019 | تمام حقوق برای نرم افزار آی سفر محفوظ است. Powered BY : iSafar Software